เชื่อมต่อ FACEBOOK เท่านั้น! สามารถใช้ ID เดิมจาก Project อื่นได้